Zaidimo_taisykles – GymPlius

„LAIMĖK SKRYDĮ ORO BALIONU“ ŽAIDIMO TAISYKLĖS

 

 1. Žaidimas vyksta nuo 2020.02.10 iki 2020.02.16 visuose Gym+ sporto klubuose, perkant akcijos narystę Gym+ administracijoje arba internetu http://gymplius.lt/kainos/
 2. Žaidimo prizas: SKRYDIS ACTIVUS ORO BALIONU 2 asmenims (3 prizai).
 3. Norint dalyvauti žaidime, tereikia Gym+ administracijoje arba internetu http://gymplius.lt/kainos/ pirkti bent vieną akcijos narystę iki vasario 16d., papildomai nieko nereikia daryti, automatiškai esi įtraukiamas į žaidimą.
 4. Prizų laimėtojai bus nustatyti burtų keliu 2020.02.17.
 5. Laimėtojams apie laimėjimą bus pranešta narystės pirkimo metu nurodytu elektroniniu paštu arba telefonu.
 6. Prizai į piniginį ekvivalentą nekeičiami.
 7. Atsiimdamas prizą, žaidimo laimėtojas privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę).
 8. Prizo perdavimas laimėtojui įforminamas prizo perdavimo-priėmimo aktu, kuriame nurodomas: laimėtojo vardas, pavardė, asmens kodas, paso arba asmens tapatybės kortelės duomenys. Laimėtojui, pasirašius perdavimo-priėmimo aktą, laikoma, kad prizas laimėtojui yra įteiktas ir pretenzijos nepriimamos.
 9. Žaidime negali dalyvauti UAB ,,GymPlius” ir AB ,,Kauno Grūdai“ įmonės darbuotojai bei kiti asmenys, kuriuos organizatorius tiesiogiai ar netiesiogiai samdo žaidimui organizuoti ir/ar vykdyti.
 10. Žaidimo metu surinkti duomenys bus naudojami žaidimo organizavimo, įskaitant laimėtojų atranką, laimėtojų (vardo, pavardės) viešą paskelbimą, statistikos bei kitais įstatymų leidžiamais tikslais.
 11. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę keisti žaidimo taisykles, iš anksto apie tai paskelbęs Facebook paskyroje: Gymplius.
 12. Dėl prizo atsiėmimo vietos ir būdo su laimėtojais bus susitarta asmeniškai.
 13. Žaidimo organizatorius – UAB ,,Gymplius”, įmonės kodas 303064057, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Visi žaidimo dalyviai, pateikdami duomenis, patvirtina savo sutikimą, kad jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi žaidimo organizavimo, vykdymo (įskaitant informacijos apie konkurso dalyvius skelbimą, laimėtojų atranką ir viešą paskelbimą), statistikos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiamais tikslais.Asmens duomenų valdytojas – žaidimo organizatorius UAB ,,Gymplius”.  Žaidimo dalyviai sutinka, kad jų pateikta visa informacija gali būti naudojami žaidimo viešinimo tikslais. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti atskleidžiami laimėtojo rinkimo komisijos nariams. Žaidimo dalyvių duomenys gali būti pateikiami ir žaidimo partneriams, kurios tiesiogiai atlieka su žaidimo organizavimu ir / ar vykdymu susijusias funkcijas, tačiau tik tais atvejais ir ta apimtimi, kai šie duomenys yra būtini. Žaidimo dalyvių duomenys negali būti naudojami kitais tikslais, nei nustatyta šiuose nuostatuose ir Lietuvos Respublikos įstatymuose. Žaidimo dalyviai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenys tvarkomi žaidimo organizavimo ir vykdymo tikslais, turi teisę susipažinti su savo duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, taip pat reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant šių nuostatų arba įstatymų reikalavimų.