Kaip užsisakyti e.sąskaitą?

Norėdami aktyvuoti e. sąskaitos paslaugą, galite tai atlikti savo elektroninėje bankininkystėje sistemoje.

Instrukcijas galite rasti savo Gym+ paskyroje: www.gymplius.lt/abonementas skiltyje „Automatinis mokėjimas“.

Norint aktyvuoti šią paslaugą nurodykite sutarties numerį, kuris yra nurodytas ant sutarties kopijos.

Pasirašius e. sąskaitos automatinio mokėjimo sutartį visi mokėjimai atliekami automatiškai.