Pirkimo taisyklės

1. Bendros pirkimo taisyklės

1.1. Pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes ir paslaugas UAB „Gymplius“, juridinio asmens kodas 303064057, registracijos adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius.
1.2. Pirkėjas prieš atlikdamas mokėjimą sutinka su šiomis taisyklėmis.
1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles. Apie pakeitimus pirkėjas informuojamas tinklalapyje. Pirkėjui perkant www.gymplius.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.4. Pirkėjas turi teisę susipažinti su internetinėje parduotuvėje parduodamų sporto klubų abonementų, bei fizinių prekių kainomis.
1.5. Prekes/Paslaugas pirkti gali tik 18 metų amžiaus ir vyresni asmenys. Atliekant pirkimą, Pirkėjas patvirtina, kad jis arba ji yra ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus arba gavo sutikimą iš tėvų arba teisėto globėjo, kuris yra ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus ir sutiko su šiomis Sąlygomis jūsų vardu.
1.6. Pirkėjui perkant paslaugas/prekes turi būti nurodomi teisingi asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, gimimo data ir telefono numeris. Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas, nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją. Patvirtindamas paslaugų/prekių užsakymą Pirkėjas įsipareigoja patikrinti, ar visi jo įvesti duomenys yra teisingi.
1.7. Sudarinėjant sutartį su mėnesiniu mokėjimu įrašomas sąskaitos numerį. Po apmokėjimo Pirkėjo  banko sąskaitos numeris bus įtrauktas į e-sąskaitos sutartį. Paslaugomis gali naudotis Lietuvoje veikiančių bankų: „Swedbank“, „SEB“, „Luminor“, „Citadele“, „Šiaulių bankas“, „Medicinos bankas“ klientai. Sąskaitos numerį vėliau galima pakeisti pateikus prašymą el. paštu: info@gymplius.lt
1.8 Pirkimo taisyklės nustatato tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybes tarp Pirkėjo ir Pardavėjo;
1.9 Pardavėjo internetinėje svetainėje/parduotuvėje (www.gymplius.lt), kurios pagalba identifikuojamas Pirkėjas, jo užsakymas, kontaktiniai duomenys, atsiskaitymo bei pristatymo duomenys. Pardavėjas savo internetinėje svetainėje siūlo fizines prekes (drabužiai, aksesuarai) ir sporto klubo paslaugas (mėnesines, metines narystes). Skirtingiems produktams, taikomos skirtingos pirkimo ir grąžinimo sąlygos.

2. Pirkėjo teisės


2.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes iš Pardavėjo laikydamasis šių Taisyklių.
2.2 Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti prekes. Pirkėjas apie tai turi pranešti Pardavėjui raštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę (-es) ir grąžinimo priežastį, kaip numato LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 258 „dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.
2.3 Pirkėjas gali pasinaudoti Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta, iš esmės nepasikeitė jos išvaizda (yra su pakuote) ar ji nebuvo naudojama.
2.4 Tuo atveju, kai Pirkėjas iš Pardavėjo įsigyja prekių komplektą ir vadovaudamasis Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise pageidauja atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties tam tikros (tam tikrų) prekės (prekių), jis privalo grąžinti Pardavėjui visą prekių komplektą. Tuo atveju, kai bent viena iš komplekte esančių prekių neatitinka Taisyklių 11.3 punkte numatytų reikalavimų, Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti grąžinamas prekes.


3. Pirkėjo pareigos


3.1 Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2 Pirkėjas, naudodamasis Elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei kitų sąlygų, pateiktų Elektroninėje parduotuvėje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės


4.1 Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų Užsakymo dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas nemokamas Pirkėjo Užsakymo pristatymas. Šios sumos dydis nurodomas prie Pardavėjo pristatymo sąlygų.
4.2 Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Elektronine parduotuve.


5. Pardavėjo pareigos


5.1 Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir Elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.
5.2 Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 12 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
5.3 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 9-tame Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.
5.4 Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.
5.5 Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise ir esant Taisyklių 4.4. punkte numatytai sąlygai, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 30 (trisdešimt) dienų skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.


6. Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai:


6.1 Atsiskaitydami už prekes, būsite nukreipti į mokėjimų įstaigos UAB OPAY solutions sistemą, kur galėsite išsirinkti norimą apmokėjimo būdą.
6.2 Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš Lietuvos Respublikoje veikiančių bankų: „Swedbank“, „SEB“, „Luminor“, „Citadele“, „Šiaulių bankas“, „Medicinos bankas“. Atsiskaitant šiuo būdu OPAY sugeneruoja krepšelį pagal kurį yra atliekamas mokėjimas. Lėšos už prekes ar paslaugas atsiskaitant www.gymplius.lt svetainėje bus įskaitytos į mokėjimo įstaigos UAB OPAY solutions banko sąskaitą. Kiekvieną kartą atsiskaitant yra sugeneruojamas unikalus krepšelis, todėl pavedimai, kurie atliekami pakartotinai naudojant jau panaudota krepšelį nėra įskaitomi.
6.3 Mokėjimai naudojantis elektronine bankininkyste – momentiniai mokėjimai inicijuojami tarpininkaujant AB NEO Finance ir UAB OPAY.  Atsiskaitymo metu inicijuojamas mokėjimas pirkėjo vardu pasirinktoje finansų įstaigoje, kurį reikia patvirtinti. Šio tipo mokėjimai yra naudojami norint atsiskaityti su „Revolut“ ir „Paysera“ sąskaita. Kiekvieną kartą atsiskaitant yra sugeneruojamas unikalus krepšelis, todėl pavedimai, kurie atliekami pakartotinai naudojant jau panaudota krepšelį nėra įskaitomi.
6.4 Apmokėjimas naudojantis mokėjimo kortele  – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo turima kreditine, debetine arba virtualiąja kortele. Atsiskaitant šiuo būdu mokėjimų įstaiga UAB OPAY solutions Pirkėjui sugeneruoja mokėjimą pagal jo apmokamą užsakymą. Tuomet reikia užpildyti savo kortelės duomenis – jos savininko vardą ir pavardę, kortelės numerį, galiojimo datą bei trijų skaičių saugos kodą (CVV).
6.5 SVARBU! Atsiskaitymai kortele vykdomi tik jei Pirkėjo kortelę išdavęs bankas dalyvauja saugių atsiskaitymų internetu programose (MasterCard SecureCode arba Verified by Visa). Suvedus kortelės duomenis Pirkėjas gali būti nukreiptas į kortelę išdavusio banko puslapį saugos kodo suvedimui, kuris reikalingas patvirtinti tapatybę.  Jei mokėjimas nebus patvirtintas, prašome kreiptis į kortelę išdavusį banką arba pasirinkti kitą mokėjimo būdą.
SEB interneto bankas  (AB „SEB bankas“). Teirautis telefonu: 1528
Swedbank interneto bankas (AB „Swedbank”). Teirautis telefonu: 1884
Luminor (Luminor Bankas Lietuvos skyrius). Teirautis telefonu: 1608
Citadele internet bankas (AB „Citadele bankas“). Teirautis telefonu: 8 800 72739
Šiaulių banko „SB linija“ (AB „Šiaulių bankas“). Teirautis telefonu: 8 700 55055
nuo 2022 m. balandžio 1 dienos visoje Europos Sąjungoje mokant kortele taikomas 3D saugus autentifikavimas (angl. 3D Secure Authentication), užtikrinantis saugų mokėjimą. 3D Secure (3 domenų struktūra) autentifikavimas, taip pat žinomas kaip mokėtojo autentifikavimas, yra saugos protokolas, padedantis išvengti sukčiavimo atliekant internetines kredito ir debeto kortelių operacijas. Tai leidžia bankams prašyti papildomos informacijos iš kortelės turėtojo, kad patikrintų pirkinį. Jei gaunate klaidą „3D autentifikavimas nepavyko“, tai reiškia, kad sėkmingai neįvedėte reikiamos informacijos.


7. Prekių pristatymas


7.1 Užsakytas prekes pristatoma į pasirinkta OMNIVA paštomatą. Artimiausią paštomatą galima pasirinkti prekių užsakymo metu. Po užsakymo pasikeisti pristatymo vietos nėra galima.
7.2 Prekių pristatymas Pirkėjui:
7.2.1 Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
7.2.2. Siunta iš Omniva paštomato turi būti atsiimta per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekę galima atsiimti, nebent elektroniniame laiške nurodyta kitaip.
7.2.3 Kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatytos ne Lietuvoje, Užsakymo pristatymo sąlygos derinamos atskiru susitarimu.
7.3 Pirkėjui pateikus Užsakymą darbo dienomis iki 16:00 ir atlikus apmokėjimą, Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas prekes pristato per 5 darbo dienas nuo apmokėjimo atsiradimo sąskaitoje. Iškilus kažkokiems nesklandumams ar prekių trūkumui, Pardavėjas nedelsiant praneša Pirkėjui apie galimą ilgesnį prekių pristatymo laikotarpį ir jei Pirkėją tai tenkina, Pardavėjas toliau vykdo Užsakymo pristatymą.
7.4 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.


8. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas


8.1 Kiekvienos Pardavėjo prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2 Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kitas parametras gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.


9. Prekių grąžinimas ir keitimas


9.1 Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
9.2 Norėdamas grąžinti prekę (-es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti raštišką prašymą dėl prekių grąžinimo. Tai turi atlikti pagal Taisyklių 4.2 punktą.
9.3 Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
9.3.1 Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
9.3.2 Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
9.3.3 Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
9.3.4 Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (su pakuote, jei tokia yra);
9.3.5 Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir raštišką prašymą dėl prekių grąžinimo. 9.4 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.5 Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei LR Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
9.6 Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.


10. Baigiamosios nuostatos


10.1 Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
10.2 Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
10.3 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-08-14