Sporto klubo taisyklės

SAUGUMO ATMINTINĖ

Sporto klube būtina laikytis atmintinėje nurodytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės higienos reikalavimų, kuriais vadovaujantis sportuoti bus saugiau.

BENDRI SAUGUMO REIKALAVIMAI:

 • Sporto klube negali lankytis asmenys, kurie turi kvėpavimo takų ligų požymių (pvz.: karščiavimas (37,3°C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Asmenys, kuriems pasireiškia išvardyti požymiai, turi nedelsiant palikti sporto klubą;
 • Įėję į sporto klubą ir išeidami iš jo, dezinfekuokite rankas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis, kurios yra prie visų Gym+ sporto klubų iėjimo/išėjimo;
 • Bendraujant su Gym+ administratoriais ar kitais darbuotojais, dėvėti apsaugines kaukes ir vienkartines pirštines bei laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo;
 • Rekomenduojama už paslaugas ar prekes atsiskaityti ne grynaisiais pinigais, o bekontakte kortele; Vengiant kontakto su administratore, rekomenduojama narystes pirkti internetu;
 • Venkite liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikykitės kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę);
 • Rekomenduojama sportuoti su apsauginėmis kaukėmis ir pirštinėmis.
 • Esantiems rizikos grupėje (vyresniems nei 60 metų) rekomenduojama laikinai sporto klube nesilankyti.
 • Rekomenduojama dušo zonomis nesinaudoti ir po sporto nusiprausti namuose. Jei vis gi dušu naudositės – būtina dėvėti šlepetes.
 • Rekomenduojama trukmė sporto klube – 1 valanda.
 • Rūbinėse laikykitės saugaus 2 m. atstumo, rekomenduojama nepalikti savo daiktų šalia kitų žmonių daiktų.

SAUGUMAS SPORTO METU:

 • Sportuokite saugiu ne mažesniu nei 2 metrų atstumu vienas nuo kito;
 • Ant treniruoklio būtina pasitiesti rankšluosį, o po treniruotės nuvalyti panaudotą treniruoklį ar kitą sporto inventorių tam skirtomis dezinfekcijos priemonėmis;
 • Jei matote, kad prie jūsų norimo treniruoklio sportuoja kiti, saugiu, ne mažesniu nei 2 m. atstumu palaukite kol treniruoklis atsilaisvins;
 • Dažnai plaukite ar dezinfekuokite rankas prieš sportą, po sporto tam skirtomis priemonėmis;
 • Dėl saugaus atstumo reikalavimų, laikinai neveiks kai kurie treniruokliai.

SAUGUMAS GRUPINIŲ TRENIRUOČIŲ METU:

 • Grupinių treniruočių metu laikykitės saugaus, ne mažesnio nei 2 m. atsumo;
 • Prieš ir po treniruotės nuvalykite sporto inventorių dezinfekcinėmis priemonėmis.

SOLIARIUMAS:

 • Laukiant eilėje prie soliariumo, laikykitės saugaus, ne mažesnio kaip 2 metrų, atstumo, rekomenduojame laukiant eilėje dėvėti apsauginę kaukę ir pirštines;
 • Prieš ir po naudojimosi soliariumu dezinfekuokite rankas;
 • Prieš ir po naudojimosi soliariumu ir akiniais, būtinai išvalykite juos dezinfekciniu skysčiu, kuris yra paliktas kiekvienoje Gym+ soliariumo zonoje;
 • Soliariume negali lankytis asmenys, kurie turi kvėpavimo takų ligų požymių (pvz.: karščiavimas (37,3°C ir daugiau), sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas). Asmenys, kuriems pasireiškia išvardyti požymiai, turi nedelsiant palikti soliariumą ir sporto klubą;
 • Venkite liesti rankomis veidą, akis, nosį, burną ir kt., laikykitės kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į sulenktos alkūnės vidinę pusę).
 • Nariai, nesilaikantys saugumo reikalavimų, bus išprašyti iš sporto klubo. Būkime atsakingi, saugokime save ir kitus.

KILUS GINČUI:

Bet kokius ginčus Sporto klubas ir Klientas sieks išspręsti taikiai, Klientas prašymą/skundą ar pretenziją gali pateikti el. paštu: info@gymplius.lt. Sporto klubas gavus gautą prašymą/skundą ar pretenziją pateikia klientui atsakymą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jo gavimo dienos.

Tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (adresu: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, el. paštas: tarnyba@vvtat.lt, tel.: 8 5 262 67 51, faksas: 8 5 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt, taip šios tarnybos teritorinius padalinius), užpildžius prašymo formą EGS sistemoje http://ec.europa.eu/odr/ arba tiesiogiai į teismą.

SAFETY MEMO

Hygiene requirements of the Government of the Republic of Lithuania specified in the memo are to be followed; this will make working out safer for everyone.

GENERAL SAFETY REQUIREMENTS:

 • Persons having the symptoms of respiratory-tract diseases (e.g., fever (37.3°C or more), rhinitis, cough, sneezing, laboured breathing) cannot enter the premises of the sports club. People who notice these symptoms should immediately leave the premises of the sports club;
 • Upon entering and exiting the sports club, disinfect your hands with special hand disinfectants which you will find by the entrance/exit of all Gym+ sports clubs;
 • While communicating with Gym+ administrators and other employees, wear protective masks and disposable gloves and keep no less than 2-metre distance;
 • We recommend paying for the services and products with a contactless card rather than cash; In order to avoid contact with the administrator, we recommend purchasing a membership online;
 • Avoid touching your face, nose, mouth, etc., and follow coughing and sneezing etiquette (cough or sneeze by covering your mouth with a disposable tissue or inside of the bent elbow);
 • It is recommended to wear masks and gloves while working out;
 • If you are in a risk group (older than 60 years old), we recommend abstaining from attending the sports club temporarily;
 • We recommend avoiding using shower areas in a sports club and instead taking a shower at your home after exercising. If you do take a shower in the sports club, you must wear slippers;
 • We recommend exercising at the sports club for 1 hour;

SAFETY DURING EXERCISE:

 • Keep a safe 2-metre distance from other visitors; do not leave your belongings near other people’s belongings.
 • Work out at a safe distance (no less than 2 metres away) from another person;
 • Lay a towel on the training device, afterwards, clean the device or other sports inventory with special disinfectants intended for that purpose;
 • If you see other people working out on the training device you want to use, wait at a safe distance (no less than 2 metres) until they leave it;
 • Wash your hands frequently and disinfect them before and after working out using special disinfectants;
 • Due to safe-distance requirements, certain training devices will be unavailable.

SAFETY DURING GROUP TRAINING:

 • The number of visitors during group training is limited, therefore, you need to register for training in advance at the group training terminal in the sports club;
 • During group training, keep a safe distance of no less than 2 metres;
 • Before and after training, clean sports inventory using disinfectants.

SUNBED:

 • While waiting in the queue for the sunbed, keep a safe distance of no less than 2 metres. We recommend wearing a protective mask and gloves while waiting in the queue;
 • Disinfect your hands before and after using the sunbed;
 • Before and after using a sunbed and glasses, it is mandatory to clean them using a disinfectant which you will find in every Gym+ sunbed area;
 • Persons having the symptoms of respiratory-tract diseases (e.g., fever (37.3°C or more), rhinitis, cough, sneezing, laboured breathing) cannot use the sunbed. People who notice these symptoms should immediately leave the premises of the sunbed and sports club;
 • Avoid touching your face, nose, mouth, etc., and follow coughing and sneezing etiquette (cough or sneeze by covering your mouth with a disposable tissue or inside of the bent elbow).
 • Members who do not follow the safety requirements shall be asked to leave the premises of the sports club. Let’s be responsible, take care of others and ourselves.

IN CASE OF DISPUTE:

The Sports Club and the Client will try to resolve any disputes amicably, the Client can submit a request/complaint or claim by e-mail. by mail: info@gymplius.lt. Upon receipt of a request/complaint or claim, the sports club shall provide the client with an answer no later than 14 days from the date of receipt.

However, if the dispute cannot be resolved, the Customer can always contact the State Office for the Protection of Consumer Rights (address: Vilniaus str. 25, LT-01402 Vilnius, e-mail: tarnyba@vvtat.lt, phone: 8 5 262 67 51, fax: 8 5 279 1466, website www.vvtat.lt, thus the territorial units of this service), by filling out the application form in the EGS system http://ec.europa.eu/odr/ or directly to the court.