Kodėl gavau sąskaitą apmokėti mėn. 9 dieną?

Kiekvieno mėnesio 9 dieną formuojama nauja sąskaita už ateinantį mėnesio paslaugas

Mokėjimą reikia atlikti iki 21 dienos.