Mokėjimų tvarka aktyvuojant atostogas

Pažymint narystės atostogas, negali būti skolų.

Turi būti apmokėtos visos sąskaitos (einamojo ir ateinančio mėnesio įmoka), o kita įmoka bus atitinkamai mažesnė.