Biometrija

SUTIKIMAS
DĖL PIRŠTO ANTSPAUDO NAUDOJIMO

UAB „Gym Plius“, juridinio asmens kodas 303064057, registracijos adresas: Vilniaus g. 25, Vilnius, (toliau – Gym Plius, Bendrovė arba mes), el. pašto adresas info@gymplius.lt, vykdydami praėjimo į sporto klubą kontrolę, kliento aiškaus sutikimo pagrindu ir jam / jai pasirinkus piršto atspaudo nuskaitymą, Kliento identifikacijai tvarkomi Kliento biometriniai duomenys – Kliento piršto antspaudo skaitmeninis vaizdas ir jo pagrindu sukurtas piršto antspaudo modelis – binarinis kodas. Šiam duomenų tvarkymui Bendrovė pasitelkia duomenų tvarkytoją UAB „Nsoft“ (adresas Žalgirio str. 88A, Vilnius, www.nsoft.lt). Laikantis gerosios biometrinių duomenų tvarkymo praktikos, Kliento skaitmeninis piršto antspaudo vaizdas nėra išsaugomas, o piršto atspaudo modelio duomenys duomenų bazėje saugomi užšifruoti.

 Patekimo į patalpas kontrolės vykdoma siekiant apsaugoti Gym Plius bei klientų, darbuotojų sveikatą, turtą̨. Siekdami užtikrinti paslaugų kokybę norime tam paprašyti Jūsų sutikimo. Atkreipiame dėmesį, kad Jums nesutikus, identifikaciją praėjimo kontrolės tikslu vykdysime pagal kliento įsigytą skaitmeninę kortelę iš sporto klube esančio maisto aparato, patekimui į sporto klubo patalpas suteikiama – nuotolinė pagalba kreipiantis į klientų aptarnavimo centrą tel. Nr. +370 614 33555. Įsigijus kortelę, ją bus galima prisiskirti savitarnos terminale.

Žemiau pateikiame svarbiausią informaciją apie tai, kaip būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, jei duotumėte sutikimą aukščiau nurodytu tikslu tvarkyti Jūsų asmens duomenis:

  • Asmens duomenys yra renkami ir saugomi Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 9 str. 2 d. a p.);
  • Biometrijos duomenys yra saugomi 24 val. po paslaugų sutarties pabaigos arba iki sutikimo atšaukimo.

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenims:

  • pateikti prašymą susipažinti su turima informacija apie Jus;
  • pateikti prašymą ištaisyti ar papildyti turimą informaciją apie Jus;
  • pateikti prašymą ištrinti neteisėtai turimą informaciją apie Jus;
  • pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • pateikti prašymą išeksportuoti Jūsų duomenis jei duomenis mums pateikėte susistemintu, įprastai naudojamu formatu ir davėte sutikimą tokių duomenų tvarkymui arba turime tvarkyti šiuos duomenis siekdami įvykdyti sutartį su Jumis;
  • bet kuriuo metu atšaukti šį sutikimą;
  • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos vdai.lrv.lt).
  • Atkreipiame dėmesį, kad šiuo tikslu vykdomam asmens duomenų tvarkymui negalite pasinaudoti teise nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymų, kadangi šia teise galima pasinaudoti kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 d. f p.), o mes Jūsų duomenis tvarkysime sutikimo pagrindu (BDAR 9 str. 2 d. a p.).

Pažymime, kad šių teisių įgyvendinimui gali būti taikomos teisės aktų numatytos sąlygos ir/ar išimtys. Iškilus klausimams, susijusiems su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ar norėdami atšaukti sutikimą, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu: privatumas@gymplius.lt, jei neturite pastabų dėl informacijos esančios šioje sutikimo formoje, prašome spausti sutinku.
 

***

Patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau šią sutikimo formą bei savanoriškai sutinku, kad, man lankantis UAB „Gymplius“ sporto klube, mane identifikuotu pagal mano piršto antspaudo modelį.